CHEMIE DO AKVÁRIA

Bezedná miska
CHEMIE DO AKVÁRIA - s dopravou zdarma BEZEDNAMISKA.CZ

Už jsme se zmínili o tom, jaké zděšení vyvolává tato představa u mnoha vlastníků akvárií – ale zopakujme si, že chemie pro akvária je (kromě léčiv) nejen naprosto neškodná pro veškerý život v akváriu, ale naopak velmi prospěšná! O některých přípravcích jsme se již zmínili, v tomto článku si uvedeme komplexnější přehled.

(v našich článcích uvádíme výrobky od Tetry – máme s nimi skvělé letité zkušenosti, některé mají ojedinělé vlastnosti, a také k nim tato firma poskytuje prodejcům velmi podrobné informace.)

Proč mám dávat do akvária nějakou chemii?

Vždyť přece v přírodě to bez ní taky funguje!? Ano, ale příroda je komplexní systém, vše je spojeno se vším, a na rozdíl od uzavřeného ekosystému akvária, kde se některé látky (z odpadu) mohou hromadit, a jiné se zase vyčerpávají, je potřeba rovnováze pomáhat. V přírodě probíhá neustálý koloběh - do řek a nádrží prosakuje podzemní voda obohacená minerály z horninového podloží, dochází k jejímu proudění a tudíž rovnoměrnějšímu rozložení látek ve vodě obsažených, nebo je ředěna deštěm. Také fungování rostlin je v přírodních nádržích jiné, odpadní látky odčerpávají nejen byliny, které pěstujeme v akváriu, ale také kořeny mohutných dřevin, rostoucích na břehu. Kromě toho i v přírodě může dojít k přirozené ekologické katastrofě (bez přičinění člověka) – tato možnost je i v akváriu, ale i díky vhodné chemii tomu můžeme předejít.

Při založení akvária

Základem jsou přípravky na úpravu čerstvé vody, např. Tetra Aqua Safe. Odstraňuje z vody zbytky chlóru (o jeho obsahu ve vodovodní vodě jsme se zmiňovali v článku o filtraci), těžkých kovů, díky koloidním látkám chrání kožní sliz ryb a jejich žábry, chrání užitečné bakterie, obsahuje také protistresový B- komplex. Připraví vodovodní vodu k použití, aniž bychom ji museli nechat odstát.

Pro okamžité nasazení rybek je důležité přidat do téměř sterilního prostředí nového akvária živé bakterie – Tetra Safe Start. Díky němu akvárium opravdu nastartujeme a zabráníme zákalům vody. Je určen pro jednorázové použití - v otevřené lahvičce zbývající bakterie uhynou. Pro rychlejší usídlení bakterií v prostředí akvária je určen Tetra Bactozym - „lepidlo“ pro bakterie.

Účinnější odbourávání dusíkatých látek ve dnu akvária dosáhneme díky Tetra Nitrate Minus – v podobě granulí, které vložíme do dna.

Nezapomeňte také přidat hnojivo pro rostliny, které jim výrazně ulehčí přizpůsobení se novému prostředí – Tetra initial Sticks, a Tetra Planta Start (s rostlinnými hormony pro lepší vývoj kořenů), pro rostliny lodyžnaté, jemnolisté, kapradiny a anubisy, které berou živiny přednostně z vody, ne ze dna, přidáme Tetra Planta Min a všem velmi prospěje Tetra CO2 – tekuté, s dávkováním 1x týdně, které výrazně zlepší vstřebávání živin, a tedy lepší růst, a vybarvení, zvláště červených druhů. Pokud zkombinujete více druhů hnojiv, úměrně snižte jejich dávkování (kromě CO2).

Pro „zaběhnuté“ akvárium

Při výměně vody používáme opět Tetra Aqua Safe (v množství na objem nové vody), pro doplnění bakterií odstraněných výměnou vody a vypráním filtrační hmoty Tetra Filter Active (je v podstatě stejný, jako Safe Start, bakterie jsou však v nižší koncentraci a mají k dispozici i krmivo, takže ani po otevření lahvičky neuhynou  - přípravek lze použít opakovaně.). Doplníme také úměrné množství živin po rostliny, v tekuté podobě. Kořenová hnojiva přidáváme bez ohledu na výměnu vody, po jejich vyčerpání, podle návodu na výrobku. Výborným kořenovým hnojivem je také Tetra Crypto Dunger.

Pro prodloužení životnosti a kvality vody jistě uvítáte Tetra Easy Balance, který stabilizuje pH (kyselost) a kH (uhličitnovou tvrdost) a prodlouží nutnost výměny vody až na 6 měsíců.

Havárie – první pomoc

V případě nějaké krize (překrmení, úhyn rybek), se, samozřejmě, v první řadě snažíme odstranit příčinu – odlovením mrtvolky, odkalením akvária. Rovnováha ale může být touto událostí narušena, a problémy přetrvávají.

Přetrvávající zákal odstraníme pomocí Tetra Crystal Water – nepoužívejte jej současně s Tetra Aqua Safe, ztratil by účinnost! Pokud se vytvořil slizovitý povlak na předmětech, nebo se nám nepodařilo odstranit všechno přebytečné krmivo, nebo nějako malou rybí mrtvolku, pomůže nám enzymatický Tetra Biocoryn. Zjistíme-li, pomocí testů, vysoký obsah dusičnanů (NO3), lze jej okamžitě snížit prostřednictvím Tetra Nitrate Minus v tekuté podobě, dusitany (NO2) pomocí Tetra Biocoryn.

Informace o dalších přípravcích – léčivech a přípravcích proti řasám, vám připravíme v samostatných článcích.