Techni-Cal

Bezedná miska

     Granule pro kočky

Techni-Cal se pyšní více než 40-ti letou bohatou zkušeností. A dodnes zůstáváme věrni svému HOLISTICKÉMU přístupu k výživě zvířat. Naší prvořadou zásadou je jistota, že naše krmiva jsou nutričně kompletní a vyvážená tak, aby přispívala k celkové pohodě zvířat. Respektujeme přirozenou povahu zvířat a jejich specifické nutriční potřeby. Vyhýbáme se jakémukoliv polidšťování. Zavazujeme se k rozpoznávání a používání těch ingrediencí, které vyhovují fyziologickým potřebám masožravců a zároveň dodržujeme principy udržitelnosti. Respektujeme rozdíly v nutričních nárocích zvířat podle životního stádia, životního stylu a dalších specifických potřeb. Při vytváření našich diet, zejména produktů Techni-Cal Special Care, je naším cílem pomoci uzdravit selhávající orgánový systém a přitom zajistit optimální nutriční profil pro ostatní orgány. Všechny naše snahy berou v potaz také sociální kontext životního prostředí zvířat. V souladu s naší Misí se snažíme přispět k obohacujícímu, oboustraně příjemnému a prospěšnému vztahu mezi člověkem a zvířetem.