Royal Canin

Bezedná miska

     Granule pro psy

 

Royal Canin má v každé zemi, kde působí, síť vysoce kvalifikovaných nákupčích, kteří si pravidelně vyměňují zkušenosti týkající se nákupu, kvality, bezpečnosti potravin atd.

Suroviny nám dodávají naši dlouholetí obchodní partneři, kteří se aktivně podílejí na rozvoji kvality a bezpečnosti potravin. Naši dodavatelé akceptují přísné pravidelné inspekce, které v jejich provozovnách provádíme.

Inspekce shody surovin jsou prováděny okamžitě při dodání a také před vyložením kamiónů. Během 45 minut jsou k dispozici výsledky analýz, které rozhodnou, zda je možné náklad vyložit. Testujeme a ověřujeme 100% dodávek s cílem zajistit jejich shodu s požadavky společnosti Royal Canin.

Výrobní šarže jsou systematicky očíslovány a vzorky jsou uchovávány po dobu 18 měsíců, což zaručuje dokonalou vysledovatelnost výrobků. Royal Canin má díky tomu databázi více než 22.000 vzorků surovin a 40.000 vzorků hotových výrobků.

Pomocí systému NIR (Near Infra Red, spektroskopie v blízké infračervené oblasti) měříme infračervené spektrum testované suroviny a srovnáváme je s tisíci již zaznamenaných a vyhodnocených měření.

Tento systém využívají všechny naše výrobní závody, což znamená, že můžeme porovnávat údaje z celého světa a tak zaručit zcela objektivní kvalitativní i kvantitativní výsledky. Díky elektronickému přenosu můžeme shodu šarže surovin se specifikací ověřit během několika minut, aby bylo možné v případě nutnosti neprodleně provést nezbytná preventivní bezpečnostní opatření.

V každé fázi výroby až po balení granulí se neustále provádí analýzy s cílem ověřit kvalitu výroby v souladu se systémem analýzy nebezpečí a kritických kontrolních bodů HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point).

Více informací naleznete ZDE